Универзитетска дечја клиника
Адреса: Тиршова 10, 11000 Београд, Србија
Телефон: +381 11 2060655
Интернет адреса: udk.bg.ac.rs
Емаил:
ПИБ: 102004424
Матични број: 07031246
Делатност и шифра делатности: болница 8610
UniCredit Bank Srbija Visa Mastercard Maestro
Услови и правила коришћења

Заштита приватности корисника

У име Универзитетске дечје клинике "Тиршова" обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/ корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са маилинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени Универзитетске дечје клинике "Тиршова" (и пословни партнери) одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Заштита поверљивих података о трансакцији

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информација се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом ССЛ протокола и ПКИ система, као тренутно најсавременије криптографске технологије.

Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, Банца Интеса ад Београд, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

Повраћај средстава

У случају враћања донације, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Универзитетска дечја клиника "Тиршова" је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице.

Рекламације

Рекламације везане за извршену упату (донацију) су могуће у следећим случајевима:

  1. Злоупотреба картице
  2. Погрешно унет износ (нула више и сл.)

У случају рекламација из неког од напред наведена два разлога, исте се примају тако што се е-маил са потврдом о извршеној трансакцији прослеђује на е-маил адресу finansije@udk.bg.ac.rs и уз њега се прилажу скенирани захтев за поврат средстава у слободној форми у којем се наводи разлог. Потребно је да захтев садржи потпис власника картице и скенирану личну карту, као и контакт телефон. Пошиљалац ће бити контактиран, а средства враћена у року од 10 дана након успостављеног контакта. Средства се враћају на рачун који је везан за платну картицу којом је донација извршена.

Захтеви се могу слати и телефоном на бројеве +381 11 2060655 и +381 11 2060656 као и поштом на: "Универзитетска дечја клилника", ул. Тиршова бр. 10, 11 000 Београд и потребно је да садрже све елементе као и захтеви послати е-маилом.